Laman

Kesalahan Berbahasa Arab (1)

Posted on | By Ryper | In ,

Kita sering mendengar atau membaca tulisan

"Baarakallahu fiik" atau "Jazaakallahu khoiron"

Diantara kesalahan kebanyakan orang, mereka menyamakan antara keduanya.. Sehingga ketika dikatakan "jazaakillahu khoiron" yang berarti menunjukkan untuk perempuan, mereka juga menyebut "baarakallah" menjadi "baarakillah" dengan maksud ditujukan kepada perempuan... Bahkan ada juga yang menuliskannya dengan "baarakumullahu"

Maka ini adalah suatu KESALAHAN.. Dan justru artinya merupakan doa yang jelek..

Faidah Mempelajari Bahasa Arab Bag 1

Posted on | By Ryper | In , ,

Dalam Bahasa Arab, perubahan kata, harokat, letak dan posisi kata dalam jumlah/kalimat sangat mempengaruhi dalam pengartian dan pemaknaan suatu ayat. Salah di dalam penempatan kata, salah pula maksud yang diinginkannya.

Sebagai contoh adalah apa yang ada di dalam Al-qur’an surat al-A’rof : 180

وَللهِ اْلأَسْمَآءُ الْحُسْنَى (walillahil asmaa’ul husna)

Jika kita artikan secara per kata, maka artinya adalah “dan kepunyaan Allah-lah nama-nama yang indah”.

Perkataan Ulama Terdahulu Tentang Bahasa Arab

Posted on | By Ryper | In ,

Bosan dengan pelajaran?, mari kita simak perkataan para Salaf (Para pendahulu) kita mengenai Bahasa Arab:

Umar Bin Khaththab Mengatakan
"Pelajarilah bahasa Arab, sebab ia mampu menguatkan akal dan menambah kehormatan" (Tarikh Umar bin Khaththab, karya Ibnul Jauzi, 225.)

Imam Syafi'i berkata: "Manusia tidak menjadi bodoh dan selalu berselisih paham kecuali lantaran mereka meninggalkan bahasa Arab, dan lebih mengutamakan konsep Aristoteles" (Siyaru A’lamin Nubala : 10/74)

Syarat Minimal Mempelajari Bahasa Arab

Posted on | By Ryper | In ,

Untuk mempelajari Bahasa Arab, syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yg ingin belajar Bahasa Arab adalah "HARUS LULUS IQRO" terlebih dahulu.

Karena tidak mungkin seseorang bisa belajar Bahasa Arab, tanpa mengetahui huruf-hurufnya dan cara membacanya.

Mengandalkan tulisan latin pun tidak akan membantu seseorang bisa belajar Bahasa Arab dengan baik, sebelum ia bisa membacanya dengan benar.