Laman

Shorof 11: Fa'ila-Yaf'ilu Mitsal Wau

Posted on | By Ryper | InKlik gambar untuk memperbesar
Harokat mengikuti yang pertama

Keterangan:
  1. Fi’il yang masuk bab ini hampir semuanya muta’adi.
  2. Isim fa’il bab ini hampir semuanya ikut wazan (فائل ) meskipun lazim kecuali beberapa fi’il saja.
  3. Isim alat dan Isim maf’ul tidak terdapat pada fi’il yang lazim.
  4. Masdar mim bagi bab ini wazannya tetap maf’alun tidak seperti isim zaman dan makan

Comments (1)

Kok cuma berhenti disini mas?

Posting Komentar